Tags

, , , , , , , ,

DIGITAL CAMERA

DI MUMUNGGANG PASIR MAKAM

Harita keur jaman budak

Nu keur meujeuhna nalaktak

Pasir Makam jadi pangulinan

Paragi susumputan jeung udag-udagan

 

Kiwari geus jaman kolot

Di pasir ieu neuteup pilempongan di lebah dinya

Bari ngarasakeun hiliwirna angin

Mayakpak sawah ti beulah kaler

Matak mapaler kana hate

 

Opat puluh taun kaliwat waktu teu karasa nyerelek

Saperti karek kamari kuring indit ti pilemburan

Ngumbara ka wewengkon sejen

Nuturkeun kahayang jeung nasib diri

Melampah hirup di luhureun langit nu maleukmeuk

Kapulas ku haseup polusi  jeung modernisasi

 

Di mununggang pasir ieu

Kaayaan tingtrim masih karasa

Najan di luar kabeh geus robah ilu majuna jaman

Lamping Gunung Sawal  jeung Gunung Bitung jadi pipinding

Nyumputkeun sacangkewok katingtriman di  lebeh dieu

 

Pamuga tong loba panagaruh anu ngarobah

kaendahan katingtriman lembur ieu

masing ayeuna globalisasi geus jadi hiji anutan

anu mawa jalma sadunya bisa tumpek kana hiji ngaran ‘generasi cenected’

(   Ch. Enung Martina) 

Advertisements